Bilder fra basaren i 2004

Hver sommer avholdes basar på kapellet.
Inntekten går til drift av kapellet.

 
 
Andakt   Sang og spill   Masse gevinster
         
 
 
Åresalg...   ...med etterfølgende konsentrasjon...
         
 
 
... og seier   Gevinster: leker, mat, pynt, kunst og mye mer
         

 

 

 

 

Sidene er laget av
Kristin Engemyr
2002