Bilder av kapellet

   
         
     

 

Den gamle delen av kirkegården.

 

 

 
 
Altertavla er malt av Sverre Knutsen, og
var en gave fra Elisabeth Jensen
  Kirkeskipet er laget av Sverre Syvertsen,
en av øyas sjømenn.
  Glassmaleriene i alterkoret
ble gitt av Sverre Knutsen