Kalender

     
 

Halvårsplan for aktiviteter i - og knyttet til - Justøy kapell vår/sommer 2017

 

Planen er en foreløpig plan, da det er ønskelig at aktiviteten økes ytterligere.

Har du selv noen ideer om arrangementer i kapellet, ta kontakt med noen fra kapellstyret.

Alle ideer mottas med stor takk!

 
Februar        
           
  Søndag 5. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
  Mandag 6. kl. 12.00 Lunsjtreff for småbarnsforeldre m/småbarn   kapellet
           
  Søndag 12. kl. 11.00 Gudstjeneste   kapellet
           
  Søndag 19. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
Mars        
           
  Søndag 5. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
  Mandag 6. kl. 12.00 Lunsjtreff for småbarnsforeldre m/småbarn   kapellet
           
  Søndag 12. kl. 10.00 Gudstjeneste   kapellet
           
  Søndag 19. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
  Søndag 26. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
April        
           
  Søndag 2. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
  Mandag 3. kl. 12.00 Lunsjtreff for småbarnsforeldre m/småbarn   kapellet
           
  Søndag 9. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
  Torsdag 13. kl. 11.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste   kapellet
           
  Mandag 17. kl. 11.00 2. påskedagsgudstjeneste   kapellet
           
  Søndag 23. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
  Lørdag 29. kl. 10.00 Dugnad   kapellet - ute og inne
           
  Søndag 30. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
Mai        
           
  Søndag 7. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
  Mandag 8. kl. 12.00 Lunsjtreff for småbarnsforeldre m/småbarn   kapellet
           
  Søndag 14. kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste   kapellet
           
  Onsdag 17. kl. 11.45 17. mai-gudstjeneste   kapellet
           
  Søndag 21. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
  Lørdag 27. kl. 10.00 Loppemarked   Brekkestøsletta
           
  Søndag 28. kl. 10.00 Søndagsskole   kapellet
           
           
Juni        
           
  Mandag 5. kl. 11.00 2. pinsedagsgudstjeneste   kapellet
           
  Søndag 11. kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste   Hammervoll
           
  Mandag 12. kl. 12.00 Lunsjtreff for småbarnsforeldre m/småbarn   kapellet
           
Juli        
           
  Søndag 2. kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i forb m/ Lillesands Daene   Brekkestø brygge
           
  Torsdag 13.   Sommerbasar til inntekt for kapellet   kapellet
           
August        
           
  Søndag 13. kl. 11.00 Gudstjeneste   kapellet
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

Sidene er laget av
Kristin Engemyr
2002