Kalender

     
 

Halvårsplan for aktiviteter i - og knyttet til - Justøy kapell våren 2019

 

Planen er en foreløpig plan, da det er ønskelig at aktiviteten økes ytterligere.

Har du selv noen ideer om arrangementer i kapellet, ta kontakt med noen fra kapellstyret.

Alle ideer mottas med stor takk!

 
 
 
februar        
           
  Søndag 10. kl. 11.00 Gudstjeneste - utdeling 4 års-bok   kapellet
           
  Torsdag 28. kl. 19.00 Stille kveld - musikk til ettertanke   kapellet
      piano og orgel - Earling Nikolaisen    
           
mars        
           
  Søndag 10. kl. 11.00 Gudstjeneste   kapellet
           
april        
           
  Fredag 19. kl. 11.00 langfredagsgudstjeneste   kapellet
           
  Mandag 22. kl. 11.00 1. påskedags-gudstjeneste   kapellet
           
           
mai        
           
  Søndag 12. kl. 11.00 Gudstjeneste   kapellet
           
  Fredag 17. kl. Festgudstjeneste   kapellet
           
juni        
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidene er laget av
Kristin Engemyr
2002