Styret for Justøy kapell

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

bilde kommer

 

 

 

 

På årsmøtet i januar 2018,

 ble det valgt nytt styre for Justøy kapell;

 

 

 

 

 

Lars Bjørn Engemyr

 

-

 

leder

Øystein Børresen

 

-

 

nestleder

Grethe Andersen

 

-

 

sekretær

Hilde Strandmoe

 

-

 

styremedlem

Mary Nora Aas-Hansen

 

-

 

styremedlem

Earling Nikolaisen

 

-

 

styremedlem

May Robertstad

 

-

 

styremedlem

Anders Thomassen

 

-

 

vara

Hilde Østerøy

 

-

 

vara

Frode Fjellbråten

  -   sogneprest

 

Klokkere i 2018 er:

Elisabeth Dobey, Olav Neset

og Lars Bjørn Engemyr

 

Olav Neset - kasserer - ikke i styret

Thor Olav Govertsen - revisor - ikke i styret

 

Årsmelding for 2017

       

 

 

På årsmøtet i januar 2019,

 

 

 

 ble det valgt nytt styre for Justøy kapell;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åshild Berg Kaldestad

 

-

 

leder

 

 

 

Lars Bjørn Engemyr

 

-

 

nestleder

 

 

 

Grethe Andersen

 

-

 

sekretær

 

 

 

Øystein Børresen

 

-

 

styremedlem

 

 

 

Mary Nora Aas-Hansen

 

-

 

styremedlem

 

 

 

Earling Nikolaisen

 

-

 

styremedlem

 

 

 

May Robertstad

 

-

 

styremedlem

 

 

 

Anders Thomassen

 

-

 

vara

 

 

 

Knut Pilskog

 

-

 

vara

 

   

Frode Fjellbråten

  -   sogneprest  
       

 

 

 

 

 

 

Klokkere i 2019 er:

 

 

 

Elisabeth Dobey, Olav Neset

 

 

 

og Lars Bjørn Engemyr

 

 

 

 

 

 

 

Olav Neset - kasserer - ikke i styret

 

 

 

Thor Olav Govertsen - revisor - ikke i styret

 

       

 

 

Årsmelding for 2018

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

På årsmøtet i januar 2017,

 ble det valgt nytt styre for Justøy kapell;

 

 

 

 

 

Lars Bjørn Engemyr

 

-

 

leder

Øystein Børresen

 

-

 

nestleder

Grethe Andersen

 

-

 

sekretær

Hilde Strandmoe

 

-

 

styremedlem

Mary Nora Aas-Hansen

 

-

 

styremedlem

Anders Thomassen

 

-

 

styremedlem

Knut Pilskog

 

-

 

styremedlem

Inger Johanne Vaags

 

-

 

sogneprest

Åshild Berg kaldestad

 

 

 

vara

May Robertstad

 

-

 

vara

 

Klokkere i 2017 er:

Øystein Sundvoll, Olav Neset

og Lars Bjørn Engemyr

 

Olav Neset - kasserer - ikke i styret

Thor Olav Govertsen - revisor - ikke i styret

 

Årsmelding for 2016

 

 

På årsmøtet i januar 2016,

 

 

 

 ble det valgt nytt styre for Justøy kapell;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Bjørn Engemyr

 

-

 

leder

 

 

 

Øystein Børresen

 

-

 

nestleder

 

 

 

Grethe Andersen

 

-

 

sekretær

 

 

 

May Robertstad

 

-

 

styremedlem

 

 

 

Mary Nora Aas-Hansen

 

-

 

styremedlem

 

 

 

Knut Pilskog

 

-

 

styremedlem

 

 

 

Anders Thomassen

 

-

 

styremedlem

 

 

 

Inger Johanne Vaags

 

-

 

sogneprest

 

 

 

Rita Bjørlykke

 

 

 

vara

 

 

 

Elisabeth Thorjussen

 

-

 

vara

 

 

 

 

 

 

 

Klokkere i 2016 er:

 

 

 

Øystein Sundvoll, Olav Neset

 

 

 

og Lars Bjørn Engemyr

 

 

 

 

 

 

 

Olav Neset - kasserer - ikke i styret

 

   

Thor Olav Govertsen - revisor - ikke i styret

 

 

 

 

 

 

 

Kapellets årsmelding for 2015

 

 
 
 

 

       
    På årsmøtet i januar 2015,  
     ble det valgt nytt styre for Justøy kapell;  
               
    Lars Bjørn Engemyr   -   leder  
    Øystein Børresen   -   nestleder  
    Grethe Andersen   -   sekretær  
    May Finckelsen   -   styremedlem  
    Mary Nora Aas-Hansen   -   styremedlem  
    Ole Roland   -   styremedlem  
    Anders Thomassen   -   styremedlem  
    Inger Johanne Vaags   -   sogneprest  
    Rita Bjørlykke       vara  
    Kristin Gustavsen   -   vara  
   

 

 
   

Klokkere i 2015 er:

 
   

Øystein Sundvoll, Olav Neset

 
   

og Lars Bjørn Engemyr

 
       
   

Olav Neset - kasserer - ikke i styret

 
   

Thor Olav Govertsen - revisor - ikke i styret

 
       
   

Kapellets årsmelding for 2014

 
 
 
 
 
       
    På årsmøtet i januar 2014,  
     ble det valgt nytt styre for Justøy kapell;  
               
    Lars Bjørn Engemyr   -   leder  
    Øystein Børresen   -   nestleder  
    Grethe Andersen   -   sekretær  
    Rita Bjørlykke   -   styremedlem  
    Ole Roland   -   styremedlem  
    Anders Thomassen   -   styremedlem  
    Maren H. Ingvaldsen   -   styremedlem  
    Inger Johanne Vaags   -   sogneprest  
    May Finckelsen       vara  
    Astrid Christiansen   -   vara  
   

 

 
   

Klokkere i 2014 er:

 
   

Øystein Sundvoll, Olav Neset

 
   

og Lars Bjørn Engemyr

 
       
   

Olav Neset - kasserer - ikke i styret

 
   

Thor Olav Govertsen - revisor - ikke i styret

 
       
   

Kapellets årsmelding for 2013

 
 
 
 
 
       
    Styret for 2013  
               
    Lars Bjørn Engemyr   -   leder  
    Øystein Børresen   -   nestleder  
    Rita Bjørlykke   -   styremedlem  
    Grethe Andersen   -   styremedlem  
    Anders Thomassen   -   styremedlem  
    Grethe Gullaksen   -   styremedlem  
    Maren H. Ingvaldsen   -   styremedlem  
    Inger Johanne Vaags   -   sogneprest  
    Ole Roland   -   vara  
    Elisabeth Torjussen   -   vara  
   

 

 
   

Klokkere i 2013 var:

 
   

Øystein Sundvoll, Olav Neset

 
   

 og Lars Bjørn Engemyr

 
       
   

Olav Neset - kasserer - ikke i styret

 
   

Thor Olav Govertsen - revisor - ikke i styret

 
       
   

Kapellets årsmelding for 2012

 
 
       
    Styret for 2012  
               
    Lars Bjørn Engemyr   -   leder  
    Øystein Børresen   -   nestleder  
    Olav Neset   -   kasserer  
    Grethe Andersen       sekretær  
    Helen Reiersen   -   styremedlem  
    Anders Thomassen   -   styremedlem  
    Grethe Gullaksen   -   styremedlem  
    prost Knut A Eikrem   -   styremedlem  
    Astrid Christiansen   -   varamedlem  
    Elisabeth Torjussen   -   varamedlem  
   

 

 
   

Klokkere i 2012 var:

 
   

Øystein Sundvoll, Olav Neset

 
   

 og Lars Bjørn Engemyr

 
       
   

Thor Olav Govertsen - revisor - ikke i styret

 
       
     
 
    Styret for 2010:
         
    Lars Bjørn Engemyr (leder)  
    Øystein Børresen (nestleder)  
    Arne P Thomassen (kasserer)  
    Åshild Berg Kaldestad (sekretær)  
    Helen Reiersen (styremedlem)  
    Anders Thomassen (styremedlem)  
    Olav Neset (styremedlem)  
    Eikrem /  Skjerdal (styremedlem)  
    Elisabeth Dobey (varamedlem)  
    Elisabeth Torjussen (varamedlem)  
       
   

Kapellets årsmelding for 2010

 
           

Styret for 2011:

         
Lars Bjørn Engemyr   -   leder
Øystein Børresen   -   nestleder
Olav Neset   -   kasserer
Åshild Berg Kaldestad       sekretær
Helen Reiersen   -   styremedlem
Anders Thomassen   -   styremedlem
Arne P Thomassen   -   styremedlem
prost Knut A Eikrem   -   styremedlem
Britt Heggem   -   varamedlem
Elisabeth Torjussen   -   varamedlem
Astrid Christiansen   -   varamedlem

Årsmøtereferat

         

Klokkere i 2011 var:

Øystein Sundvoll, Astrid Christiansen

 og Lars Bjørn Engemyr

 

Thor Olav Govertsen - revisor - ikke i styret

 

    

               
               

Styret for 2009:

 
Lars Bjørn Engemyr (leder)
Øystein Børresen (nestleder)
Anders Thomassen (kasserer)
Elisabeth Torjussen (sekretær)
Helen Reiersen (styremedlem)
Olav Neset (styremedlem)
Lillian Sandnes (styremedlem)
prost Eikrem / spr Skjerdal (styremedlem)
Bente Håbesland (varamedlem)
Arne Pross Thomassen (varamedlem)
 

Kapellets årsmelding for 2009

           

Styret for 2008:

   
Lars Bjørn Engemyr (leder)
Øystein Børresen (nestleder)
Anders Thomassen (kasserer)
Elisabeth Torjussen (sekretær)
Helen Reiersen (styremedlem)
Bente Håbesland (styremedlem)
Lillian Sandnes (styremedlem)
prost Eikrem / spr Skjerdal (styremedlem)
Ole Roland (varamedlem)
Arne Pross Thomassen (varamedlem)
 

Kapellets årsmelding for 2008

               
     

Styret for 2007:

 

Styret for 2006:

Lars Bjørn Engemyr (leder)
Åshild Kaldestad (nestleder)  
Anders Thomassen (kasserer)
Elisabeth Thorjussen (sekretær)
Helen Reiersen (styremedlem)
Øystein Børresen (styremedlem)
Bente Håbesland (styremedlem)
prost Eikrem / kap Skjerdal (styremedlem)   
Arne Pross Thomassen (1. varamedlem) 
Lillian Sandnes (2. varamedlem)    
 
Kapellets årsmelding for 2007
 
Lars Bjørn Engemyr (leder)
Åshild Kaldestad (nestleder)  
Anders Thomassen (kasserer)
Håvard Uldal(sekretær)
Grethe Gullaksen (styremedlem)
Øystein Børresen (styremedlem)
Elisabeth Thorjussen (styremedlem)
prost Eikrem / kap Skjerdal (styremedlem)
Odd Steindal (1. varamedlem) 
Elisabeth Dobey (2. varamedlem)    
     
Kapellets årsmelding for 2006
 
   
   

Styret for 2005:

Styret for 2004:

Lars Bjørn Engemyr (leder)                               Åshild Kaldestad (nestleder)                             Anders Thomassen (kasserer),
Elisabeth A. Dobey (sekretær),                         Grethe Gullaksen (styremedlem),                        Øystein Børresen (styremedlem),                      Håvard Uldal (styremedlem),                             prost Eikrem / kap Skjerdal (styremedlem),      
Tone Thomassen (varamedlem),
Elisabeth Torjussen (varamedlem)

Kapellets årsmelding for 2005

Lars Bjørn Engemyr (leder)                               Åshild Kaldestad (nestleder)                             Anders Thomassen (kasserer),
Elisabeth A. Dobey (sekretær),                         Tone Thomassen (styremedlem),                        Øystein Børresen (styremedlem),                      Håvard Uldal (styremedlem),                             prost Eikrem / kap Skjerdal (styremedlem),      
Marit Govertsen (varamedlem),
Grethe Gullaksen (varamedlem)

Kapellets årsmelding for 2004

 
 

Styret for 2003:

 

 

Øystein Børresen (styremedlem),
Lars Bjørn Engemyr (leder),
Prost Knut A Eikrem (styremedlem),
Vigdis Roland (nestleder),
Elisabeth Torjussen (varamedlem)
Tone Thommassen (styremedlem)

Elisabeth Dobey (sekretær), Anders Thomassen (kasserer), Håvard Uldal (styremedlem) og Åshild B Kaldestad
(varamedlem) var ikke tilstede da bildet ble tatt .


Kapellets årsmelding for 2003

 
         
         

Styret for 2002:

 
 
Elisabeth A. Dobey (sekretær),
Prost Knut A. Eikrem (styremedlem),
Lars Bjørn Engemyr (leder),
Anders Thomassen (kasserer),
Astrid Christiansen (nestleder),
Åshild B. Kallestad (varamedlem),
Vigdis Roland (styremedlem),
Kaja Nyberg (styremedlem)

Øystein Børresen (styremedlem) og Håvard Uldal
(varamedlem) var ikke tilstede da bildet ble tatt.


Kapellets årsmelding for 2002